Duomenų valdymo taisyklės

Bendroji  informacija

UAB „MODILINOS MODELIU AGENTURA“ ( nuo šiol toliau vadinama – Duomenų valdytoju ) šiomis privatumo taisyklėmis ir nuostatomis (toliau – Taisyklės) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas, visiems besilankantiems Duomenų valdytojo  interneto svetainėje www.modilinos.com. Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos visada  jums norint pasiekti mūsų  teikiamą turinį , nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB MODILINOS MODELIU AGENTURA“

Juridinio asmens kodas: 135066527

Buveinės adresas: Parodos 7-4, Kaunas

Tel. +370 37 323257

e.pastas:info@modilinos.com

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras”.

Šiuo pabrėžiame, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekviena kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose TaisyklėseJei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neteisėtos panaudos. Duomenų valdytojo personalas yra raštiškai įsipareigojęs  neatskleisti kitoms ( treciosioms) salims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos taipogi  informacijos apie svetainių bei paskyrų lankytojus.

Jei jums yra mažiau nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją mums,  turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip pat ,  kaip  yra apibrėžtos Bendrajame Duomenų Apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokia informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Svetainėje www. modilinos.com Jūs užpildote anketą, kurioje pateikiate savo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, ūgį, krūtinės/liemens/klubų apimtis, adresą, telefono numerį, nuotraukas.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis, automatiskai is jusu naudojamos narsykles, iskaitant jusu naudojama IP adresa, nasrykles tipa , taip pat leidziancia mums nustatyti kurioje lokacijoje mes esame populiarus, kad greiciau adaptuotumes prie vartotoju poreikiu.

Informacija iš trečiųjų  šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Facebook, instagram ar kitas populiarias paskyras.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

–   Tiesioginei kaip  modelių agentūros veiklai, t.y. modelių pristatymui mados rinkai. Pagerinti musu darbo kokybe, kad geriau atitiktume Jusu ir klientu lukescius rinkoje, pagerinti musu svetaines bendraja vizualizacija ir reklamini turini, kad taptume dar labiau draugiski vartotojui.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

–       Klientams, kurie užsako modelių paslaugas arba tarpininkai dėl jų užsakymo patvirtinimo.

–       Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba pagal butinybe apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

–       Pagal LR istatymu nustatyta tvarka arba reaguodami į privalomą teisminio  proceso reikalavimą.

–       norėdami patvirtinti savo veiksmų pagristuma ir teisetuma.

–       Galime, bet neprivalome atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, pardavimo ( naujiems savininkams) ar bankroto atveju;

–       Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų , jei tapsite musu agenturos modeliu ,duomenis saugosime kol galioja modelio veiklos sutartis.

Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų, kaip asmens duomenų savininko , teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

–       Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

–       Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

–       Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

–       Sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jei galioja modelio sutartis – po sutarties termino  pabaigos.

–       Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą jei yra viena iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

–       Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

Duomenų valdytojas gali ir turi pilną teisę nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti viršuje išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, prašoma užtikrinti nusikaltimų,  etikos pažeidimų prevenciją, analizavimą, tyrimą, taip pat duomenų subjekto ar trečių asmenų teisių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai www.modilinos.com

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar soc, medijų  paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per metus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei lankysitės mūsų svetainėje bei naudositės mūsų teikiamu turiniu ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, bus traktuojama,  kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas 2018 m. sausio 7 d. vadovo įsakymu.

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2018 sausio 7 d